podcast icon Deze dialoogsimulatie komt ter sprake in de podcast van "Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dijkwerkers Werken Door".

We leven steeds meer in een tijd dat de overheid voor de maatschappelijke opgaven in samenwerking met haar omgeving een oplossing zoekt. Bij voorkeur een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Dat betekent zoeken naar samenwerkingsverbanden, ook met de marktpartijen met wie de overheid voor de realisatie van haar doelen contracten sluit. Om deze samenwerking tot stand te brengen worden aanbestedingen steeds vaker een dialoogvorm toegepast.

Simulatie

Voor het houden van een succesvolle Dialoog moet je rekening houden met een aantal aandachtspunten, zoals transparantie, gelijke behandeling en geheimhouding. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk?
Om antwoord te geven op deze vraag hebben wij een dialoogsimulatie ontwikkeld, zodat u beter voorbereid bent om een aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog te houden.

Resultaat van de simulatie
De deelnemers aan deze simulatie doorlopen in een korte tijd alle fasen van een dialoog en ondervinden hoe je het beste met de aandachtspunten om kan gaan en zo de meeste meerwaarde uit de dialoog kan halen.
Aan het einde van de dag weten de deelnemers wat het betekent om een concurrentiegerichte dialoog te houden, van theorie, de do’s and don’ts tot het daadwerkelijk voeren van de dialoog.
Het is bijvoorbeeld een ideale start om een projectteam dat een concurrentiegerichte dialoog gaat uitvoeren, op snelheid te brengen.
De simulatie is gebaseerd op jaren ervaring en ervaringen projecten die concurrentiegerichte dialogen hebben gedaan.

“Wow.. wat een intensieve dag. Ik wist niet wat me te wachten stond. Dat is me in één dag duidelijk geworden.”

Verloop van de simulatie
De simulatie gaat over de gemeente Dryland. De gemeente wil een Slimme Stad ontwikkelen en is daarom een aanbesteding gestart om tot een publiek private samenwerking te komen.
De deelnemers vertegenwoordigen tijdens de dialoog ofwel de gemeente ofwel een consortium dat aan de dialoog deelneemt. Aan het einde is iedereen benieuwd wie de winnende Inschrijver zal zijn.
De casus is gebaseerd op een, inmiddels succesvol afgeronde, aanbesteding bij de gemeente Hilversum.

Interesse?

Bent u benieuwd of deze simulatie geschikt is voor uw project(-team) en aanbesteding?